avrasya-universitesi-meslek-yuksekokulu-harita-kadastro-program-slide-17Amacı: Harita ve Kadastro Programının amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, altyapı(yol,kanalizasyon, içme suyu, gaz hattı, haberleşme hattı, metro vb) büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak ?Harita Teknikeri? unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

 

 

avrasya-universitesi-meslek-yuksekokulu-harita-kadastro-program-slide-10

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Harita ve Kadastro Programının amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içme suyu, Petrol ve doğalgaz boru hattı, haberleşme hattı, metro vb), büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak Harita Teknikeri unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir. Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, 2. dönem sonunda en az 30 iş günü resmi veya özel kurumlarda staj çalışması ve 4. dönem sonunda bölüm öğretim elemanları nezaretinde 20 iş günü yıl sonu arazi uygulaması yapma zorunluluğu vardır. Tüm harita ve kadastro alt dallarını kapsayan mesleki dersler ile temel fen, matematik ve sosyal dersleri kapsayan müfredat uygulanmaktadır.

avrasya-universitesi-meslek-yuksekokulu-harita-kadastro-program-slide-6

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Avrasya Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Avrasya Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

İstihdam Olanakları: Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilirler. Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinde, TCK il müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri il müdürlüklerinde, vakıflarda, vb kamu kurumlarında istihdam edileceği gibi özel sektörde de özel harita bürolarında, inşaat firmalarında, bankalarda, SPK lisanslı değerleme şirketleri gibi alanlarda da iş bulma imkanlarına sahiptir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYMnin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği bölümleri gibi 4 yılık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.